BLOG
 

 

Foto tehnikas remonts

Dažreiz gadās nelaimes, kad nokrīt fotokamera un saplīst objektīvs vai trakāk - pati kamera. Garantija ir izkūpējusi, un vienīgais variants ir nest fotokameru uz remontu. Un ir gadījumi, kad remonts maksā gandrīz tik pat cik jauna iegāde. Šoreiz pastāstīšu par foto tehnikas remonta iespējām. Apkopoju vairākus remonta meistarus.

Galvenie foto servisi

Pirmais , ko es ieteiktu, ir interesēties nelaimes gadījumā pie oriģinālā uzņēmuma serivsa filiāles, lai vismaz uzzinātu cenu, no kādas būs jāšķirās, lai atjaunotu salūzušo mantu.

Nikon pārstāvniecības serviss Latvijā ir :
Baltijas Servisa Centrs SIA, Brīvības Gatve 201, LV-1039, Rīga, Latvija
Jautājumu sakarā par servisu zvaniet: +371 67070520
http://www.nikon.lv/lv_LV/footers/contacts.page
Serviss atrodas blakus Elkor Plazai un ir Elkor Servisa grupā. Cik es esmu izpētījis šeit gandrīz neko nelabo, bet sūta uz Igauniju vai vēl tālāk. Tāpēc remonta izdevumus uzreiz neuzzināsiet, un būs jāšķirās no sūtīšanas maksas. Vēlāk Jums piezvanīs un pateiks cik maksās remonts un vai Jūs piekrītat. No manas pieredzes esmu izmantojis to vairākas reizes un esmu ļoti apmierināts. Augstākā klase par augstāko cenu :) Ar to ir jārēķinās. Kā piemēru varu minēt 3500Ls dārgai kamerai slēdža  nomaiņa ~600Ls. Nikon 24-70mm f/2.8, kuras vērtība 1100Ls, nokrītot pārlūza uz pusēm remonta cena 800Ls.

Canon pārstāvniecība :
Rīga: Birojs, Veikals un Servisa centrs
Mūkusalas iela 15A, LV-1004
Tālrunis: 67204080
http://www.ibserviss.lv/lv/par-mums/kontakti.html

Remonta meistari

Apkopoju vairākus foto tehnikas meistarus Rīgā:
Būšu pateicigs, ja padalīsieties komentāros ar savu pieredzi remontos un meistaros.

Ivars Vībe
http://www.bng.lv/foto_remonts
Aristīda Briāna ielā 12
Tālr. 67277026
Mob. Tālr. 29243574
Remontē jebkuru fototehniku, sākt no zenit beidzot ar broniku.
Kolēģi iesaka. Ļoti operatīvi, ja vajag steigšus, darbnīca tīra un kārtīga.
Mana pieredze diezgan pretēja. Jau 1.5 gadu stāv objektīvs remontā. Bet nu tas pateicoties tam, ka, to, ko citi atsakās darīt, viņš var paņemt.

Ilgvars Nagla
Mob. tālr. 29246307
Kr.Barona 78
Remontē jebkuru fototehniku.
Ieeja no sētas puses, aiz saunas.

Egils Hāzners
Tel.: 29102877
Remontē visas firmas objektīvus, kā arī fotoaparātus, izņemot filmu kameras.
Strādājis Canon centrā, līdz ar to cita pieredze kā Ivaram un Ilgvaram

Gaļina
Tel:. 29631060
Strādā Canon garantijas remontā - Mūksalas ielā.
It kā remontē tikai Canon, bet  ir labojusi gan sima gan citu brendu fototehniku.
No kolēģiem : remontējos pie Gaļinas,nebija baigi ātri bet visu sataisīja(slīcināta Sigma 135-400 un Olyka dzimtais 50-200(nobruka zūmošanas mehānisma gultņi)).
Par viņu ir dzirdetas arī sliktas atsauksmes.

Grigorjevs
Tel.: 26109636
Pamatā labo tikai Canon objektīvus un kameras, ja nav ļjoti nopietna problēma un vajadzīgas rezerves daļas, tad var arī Nikon un Sigma.
Kā pats izsakās filmu aparātus neesot jēga remontēt, jo esot dārgaz rezerves daļas un ilgi jāgaida.

Eduards Tukišs
Tel.: 29468390
Labo visa veida objektīvus. Spoguļkameras, izņemot Nikonu. Filminiekus ne, jo nevar dabūt detaļas.
Kolēģu objektīvu sataisīja ļoti labi - bija salūzusi bajonete. Visu atrestaurēja.


Padalies arī ar savu pieredzi, kā gāja pie kādiem no šiem meistariem vai kāda cita.

 


Komentāri

43.Mirdza  2019-03-19 17:06:00
Canon PowerShottt SX270 20x Optical Zoom. St?v mier?gi uz galda pie datora. Vien? r?t?, gribu no 4.st?va balkona v?rnu pe??es mal? piez?m?t - neizdev?s. Kad ar p?l?m iekustin?ju z?m?t?ju, tas ?tri aizg?ja l?dz galam un p?c tam tikapt strauji atgriez?s s?kuma st?vokl?, nebija apst?din?ms, ne regul?jams. Apar?ts nav ne kritis, ne sists. Varb?t sen (apm. 2 ned??as) nebija darbin?ts? vai iesp?jams saremont?t to z?m?t?ju, lai atkal varu regul?t vajadzigo att?lumu? Probl?ma - vesel?ba neat?auj iziet no m?jas, t?p?c sazi?a tikai pa e-pastu, bet ja rastos iesp?ja, sarun??u cilv?ku, kas aizved?s/atved?s. Paldies!
42.Krist�ne  2018-04-08 18:11:07
41.Kerola  2018-02-15 15:08:44
Sveiki! Man ir Nikon D60 un vi?am nestr?d? "starta" poga, uz ekr?na r?d?s errors, dom?ju, ka pie vainas ir zobrati??, kam kaut kas trauc?, biju aizs?t?jusi uz remontu, bet tur teica, ka nevarot vi?i salabot,l?dz ar to mekl?ju labu meistaru, kur? var?tu paskat?ties un salabot. Vai ieteiksiet k?du, kas veic kvalitat?vu darbu, diezgan ?tri un pa sapr?t?g?m cen?m?
40.Ilgvars Nagla  2017-04-29 19:15:55
Ilgvars Nagla Mob. t?lr. 29246307 Kr.Barona 78 Remont? jebkuru fototehniku. Ieeja no s?tas puses, aiz saunas.
39.Update  2017-04-26 08:50:25
?is ir aktu?lais remontu servisu saraksts: BNG.LV - Ivars V?be, Briana 12 (remont? Canon, Nikon un p?r?jos) BFS.LV "Baltijas Foto Serviss" - P. Brie?a 3 (liel?kais serviss - remont? tikai Canon) IBSERVISS.LV - ofici?lais Canon serviss LV.
38.Arina  2016-07-11 15:04:48
Bri?na iel? atremontetu bodu nodeva arkart?gu ple?igu un putek?ainu, uz ko teica, ka tas netika iek?auts cen?. Otra vil?an?s bija, kad objekt?vs rad?ja greizi ac?mredzami, bet meistars to atteicas redz?t, l?dz otrais tom?r apskat?jis un piekr?ta teiktam.
37.Igors  2016-03-23 15:26:12
Par meistaru no A.Bri?na ielas 12: labs, kvalitat?vs un ?trs remonts. Paldies par HELIOSu 44M!
36.Dainis  2015-05-30 20:38:51
Vai k?ds var ieteikt meistaru blicenei??? Pas?t?ju MEIKES internetveikal?,atn?ca ?tri bet p?c 700 zib??iem apklusa, MEIKE k?uva kluss par garantiju utt..., 2x s?t?ju uz ?nu un abas reizes blicene neatv?rta atgriez?s. Nevienam MEIKI neieteikt-kr?pnieku kantoris!!!
35.Kalvis  2015-03-06 12:19:49
Nu HAZNERS - tas nav nopietni! Varb?t k?dreiz ar? vin? kaut ko sp?ja salabot, bet ?obr?d vin? ir atpalicis pa k?diem 15 gadiem remontu tehnologij?s (par objekt?vu un kameru kalibr??anu un program??anu nemaz nerun?jot). Vienoz?m?gi, sp?c?g?kais fotoremonta kantoris ?obr?d ir Bri?na iel? 12 (Ivars V?be).
34.Blond�ne  2015-02-24 19:50:08
V?l piebild??u, ka viss process vilk?s vair?kus m?ne?us. Un, atvainojos, par gramatikas k??d?m.
33.Blond�ne  2015-02-24 19:47:11
Eg?ls H?zners. ?sum?. S?kum? atst?ja labu iespaidu, ta?u kad ?on?c?m l?dz re?liem darbiem komunik?cija k?uva ?oti d?vaina. Vi?? veica p?rbaudi un secin?ja, ka j?nomaina objekt?vs. Ok. Teica, ka esot nomain?jis objekt?vu uz jaunu, bet saskr?p?tu, ta?u fotograf?t var??ot bez probl?m?m. Tie, kas uzskata, ka saskr?p?ts objekt?vs neder, neko nesaprotot no fizikas! Par to pras?ja 80 eur. Ok, es jau blonda, no fizikas neko nesaprotu... Ta?u teicu, ka v?los jaunu un nesaskr?p?tu! Ar smagu sirdi vi?? piekrita un apsol?ja nomain?t uz jaunu. Dom?ju - esam sapratu?ies, ta?u - nek?! S?k?s kaut k?ds murgs. Tad pazuda, kad zavu - objket?vs jau nopirkts, bet esot aizdz?ries, j?sal?pa pa?iras un tad - uzreiz satais?s, tur esot tikai 2 stundu darbs, nieks vien. Ok, kam negad?s. Gaidu, atkal nek?, zvanu, t?l?t b?s, nek?. P?k??i Ziemassv?tku vakar? nikna zi?a - "Man vajag r?t naudu!" T?d? ton?...Saku, b?s padar?ts darbs, b?s nauda, esmu atst?jusi d?rgu fotoapar?tu, ar to pietiek garantijai. ?is - nepiek?pjas - lai samaks?ju visu naudu vispirms. ?emiet v?r? - b?s 100% priek?apmaksa. Murgs turpin?j?s v?l ?adu m?nesi,n?c?s pat rakst?t vi?a sievai, piepras?ju atpaka? fotoapar?tu un, paldies Dievam, atdeva bez kauti?a. Sa??mu ar to pa?u skr?p?to opbjekt?vu par velti, tikai 20 eur par diagnostiku. J?saka - lai k?di b?tu fizikas likumu, nevienu asu bildi nav izdevies uz?emt - pat gai?? dienas laik? fotograf?jot ainavu, t? san?k miglaina. Priec?jos, ka nesamaks?ju tos 80 eur!
32.andreart  2015-01-08 12:19:42
Varu ieteikt vienu elektriki, kursh man ir salabojis vairakas studijas zibspuldzes, ko citi meistari nav varejushi. Aleksejs Jegorovs tel 26857917
31.Juris  2015-01-07 13:28:24
Arist?da Bri?na iel? 12 ir 2 meistrai. viens ir tehniskais Ivars V?na, kur? ir izcils sav?s prasm?s, bet otrs ir elektri?is. varu teikt elektri?is vi?iem pa?vaks, teik?u ar viduv?j?m zin??an?m. vair?kas lietas ko nesu vi?? nevar?ja salabot bet citi meistari var?ja !
30.shop  2014-12-08 22:33:18
Sag?ja objekt?v? smiltis, tas ir remont?jams visp?r?
29.M�rti��  2014-11-26 10:09:03
IVARS V?BE - p?rsteidzo?i progres?jis p?d?j? laik?. Kas attiecas uz Canon remontu - super! Pieregul?ja manu Canon 5DMarkII fokusu ar p?ris objekt?viem 2 dienu laik?. Redz?ju, ka klienti nes sam?r? jaunas un profesion?las kameras uz diagnostiku un remontu ... Iesaku! P?c manas pieredzes, ir paliku?i tikai 2 v?r? ?emami fototehnikas servisi - "Canon" M?kusalas iel? un BNG (Ivars V?be) A.Bri?na iel? 12. P.S. ILGVARS NAGLA vairs tur nestr?d?, esot pensij?.
28.M�rcis  2014-10-30 14:46:45
I.Nagla labs, bet ilgi j?gaida. Risin?jums ir past?v?gi zvan?t, lai neatliek uz v?l?ku :) Ed.Tuki?s satais?ja Nikon objekt?vu.
27.edgars  2014-10-22 23:51:14
Bri?na iel? pa 70 Ls salaboja uz betona nomestu Tamronu 70-200 f/2.8. Bija saloc?jies un negriez?s ne zooms ne focus. tagad jau gadu viss str?d?.
26.andreart  2014-10-15 14:05:22
v?l viens remonts link?
25.andreart  2014-03-10 12:52:53
24.amabru  2013-10-08 12:30:07
Ilgvars Nagla salaboja manu Nikon ned??as laik? par ?oti pie?emamu cenu! Nemaz nerun?jot par vi?a draudz?go attieksmi, noteikti iesaku.
23.Modris  2013-09-10 23:36:24
Soni kameru nesu uz elkor remontu,kurteica ka j?s?ta uz franciju,itk? matricu j?maina,salaboja par velti jo atzina savu vainu,kas maks?tu man 100.ls
22.Edijs  2013-07-31 10:22:45
Ivars ir ?stais d?eks, canon ofici?lais piln?gs m?sls un cenas 10 x liel?kas.
21.Leina  2013-07-31 07:37:09
P?c ?eit izlas?taj?m pozit?vaj?m atsauksm?m par I. V?bes kantori Bri?na iel? nol?mu uztic?t savu Canon 50mm 1.4 ar iestr?gu?u fokus??an?s meh?nismu (kas cik no noprotu ir popul?ra probl?ma ?ai konkr?tajai l?cai). 3 dienas servis? un 45Ls v?l?k objekt?vs tika svin?gi 'iepaz?stin?ts' ar manu jauno 6D. Prieks ilga (nep?rsp?l?jot!!) 3 KADRUS pirms objekt?vs nobruka tie?i ar to pa?u vainu! Latvij? biju uz ?su br?di, objekt?vu atpaka? sa??mu vakar? pirms prom-lido?anas (par ko darbn?ca bija inform?ta) un varu vien?gi vainot sevi par to, ka steig? nep?rbaud?ju visu nopietn?k. Intereses p?c atgriezos un v?lreiz p?rlas?ju atsauksmes ?eit - un mazliet jau izskat?s p?c pa?rekl?mas. Ja nu v?l k?ds mekl? padomu - v?rsieties ofici?l? servis? nevis pie ??diem 'meistariem'
20.Kristaps  2013-04-04 14:29:25
N?c?s main?t l?cu nikon objekt?vam. Neviens negrib?ja ??p?ties. Ko man pirkt jaunu objekt?vu? Apskr?ju visu r?gu, l?dz non?cu pie Ivara V?bes. Divu dienu laik? salaboja, par ?oti adekv?tu samaksu. ?sts meistars. Visu to lab?ko!!!
19.Andrejs  2013-03-31 12:54:04
Man Nikon D80 sledzi ?eit meistari ieteica s?tit uz Igauniju. Jo ?eit it ka neviens nevar saremontet ar originaliem deta?am...
18.Laura  2013-03-28 20:50:00
Objekt?vam skr?v?tes un ar to saist?t?s lietas bija aizg?ju?as pa pieskari. Remonts pie I.V?bes izmaks?ja 25Ls + 3 m?ne?u garantija. Dom?ju, ka adekv?ti.
17.артур  2013-02-26 23:19:29
Добрый день

такой вопрос. у nikon D3000 , отлетело защитное стёклышко, теперь все фотографии слишком засветлённый. надеюсь вы поняли про что я пишу. хотелось бы узнать цену за ремонт, если не понятно про что я то напишите мне, я вышлю фотографию на которой отмечу что именно сломалось (через сайт фотографию вам не выслать)
16.Ivars  2013-02-02 22:21:45
Diem??l A.Bri?na iel? BNG par 30 Ls labotais Sony Alpha 200 objekt?vs p?c diviem m?ne?iem atkal saboj?j?s ar to pa?u vainu:(
15.Reinis  2012-08-14 15:35:03
Paldies, man tie?i vecais kit objekt?vs j?sataisa. M??in??u savest k?rt?b?.
14.Kaspars  2012-06-08 22:10:45
Man satais?ja sigma 70-200 f2.8 Bri?na iel? 12 - objekt?vs izskat?j?s gandr?z t? pat k? bild? s?kum?, bet ne tik briesm?gi. Satais?ja ?tri - p?c 4 dien?m bija gatavs.
13.J�nis  2012-05-14 12:17:35
Man Nikon D7000 nopl?su?u sl?dzi pied?v?ja samain?t pa 467 ls + Elkor starpniekpakalpojumi... uz jaut?jumu, k?p?c par sl?dzi jamaks? gandriz tikpat k? par jaunu kameru, pateica vien, ka ?ie main?s ar? matricu (pat ?sti nesapratu, k?p?c...) un vel tur kau ko dar?s... Sl?dzis nobira pie 17 000. Ta gandr?z ??iet, ka Nikon izdev?gi neko nelabot, lai perk akal jaunu...
12.Pluume  2012-04-17 21:43:15
Mans objektivs ari jau pus gadu atrodas BNG servis?, tas iskatas identiski k? foto pie raksta... Kaut atgadinu viniem ik pec 2 nedelam ... Parejas lietas gan atri un labi salabo!
11.Tenisd  2012-04-13 14:35:51
Esmu bijis tikai uz Canon Ofici?lo Servisa Centru, atsauksmes ?oti labas no manas puses. Iepriek? vienm?r pateiku?i cik laiku tas pras?s un stuff.
Zem? 3x kritu?u 430ex zibspuldzi, kurai vairs str?d?ja tikai TTL funkcijas(Manu?lais bija off) saremont?ja par 60Ls un iedeva v?l 2 m?ne?u garantiju labojumam.
10.Dainis  2012-04-12 21:19:01
Pec manas pieredzes, darbnica, ka darbnica. Izteikti konstuktivi precizi kinesteti?i. Uzb?ra kameru no kapa dienas laika. Ja jaremonte Nikons tad ?is cilv?ks ir istais...
Ivars V?be!!!
Paldies.
9.Elmars  2012-03-28 19:03:18
Kameru Zipen?m izdegu?as lampas maina MDfoto elektroni?is.. Cena man patika. Par Ga?inu, sigmu m??in?ja just?t, pateica, ka nav iesp?jams, canon stiklu nojust?ja perfekti. bez pretenzij?m, ja v?l kas nojuks nes??u pie vi?as...
8.Arnis  2012-03-11 23:31:29
Arist?da Bri?na 12 satais?ja kritu?u Sigma 150-500 ar atdal?ju?os bajonetes da?u un AF konektoru.?tri un teicami.Ar?
attieksme for?a.
7.Dainis  2012-03-10 13:38:51
Nemaz nezin?ju, ka Nikonam san?k tik d?rga sl?d?u mai?a un pavisam ?vaki ar meistariem. Man Canon centr? 4500Ls v?rtam fotoapar?tam nosauca 250Ls par sl?d?a mai?u (laikam pag?ju?? gad? tas bija).
6.Martins  2012-03-09 22:31:29
Ragana, nesu uz Baltijas servisa centru, nevienam citam nav pieejamas originalas detalas, sutit no ebay vai vel no kadas mistiskas vietas nezinamas izcelsmes detalas nelikas ipasi gudra doma. Vienigais cena tagad noteikti bus mainijusies, ir jau laiks pagajis. Svaigako varesu nosaukt jau drizuma kad bus atbilde no servisa.
5.ingus  2012-03-09 21:43:03
Bri?na iel? tais?ju vecu zibeni, satais?ja ?tri. Pie Barona ielas Ilgvara remont?ju vid?j? form?ta kasetes, pats meistars uzsv?ra, ka vi?? str?d? ?oti l?ni, jo ir slinks. Attiec?gi kasetes tais?j?s apm?ram m?nesi.
4.nauris  2012-03-09 13:52:43
cik zinu ir kaads meistars arii tiem kam veikals/komisjonka uz Lachplesha ielas pie bijushaa kino52. es reiz devu remonteet vienu midformaata filmenieku, itkaa bija ok. bet tas bija pirms paris gadiem
3.Ragana  2012-03-09 13:49:30
Martin, kur tu s?t?ji sav?jo?
2.Martins  2012-03-09 12:14:41
Andre kurai kamerai tu mainiji sledzi? Tiko aizs?t?ju savu d3 jau otro reizi pec jauna sledza, pagajusoreiz bija 460lvl par sledzi un visam gumijam.
1.oskars  2012-03-08 20:30:14
Arist?da Bri?na iel? 12 satais?ja 50mmf1.4, kuram v?tne bija saloc?jusies, s?dz?bu nav, vien?gi par to koment?ru - "darb?nca t?ra uz k?rt?ga" nepiekristu, bet nejau man tur j?str?d?.
 

Vards*
Epasts* (epasts netiks publicēts)
Mājaslapa
Komentārs*
Komentāros linki ir neatļauti
Cik ir divi saskait�t kop� ar tr�s = * (ar vārdiem)
* Obligātie lauki

 

 
  Copyright Andrejs Zavadskis©
Bez autora atļaujas pārpublicēt aizliegts


0.0048248767852783

2023-02-20 18:22:48

 

0.0040769577026367